Sex cam bulgaria free

Vettä keräävien painaumien pohjalle ei saa istuttaa. Istutustiheys on 1600-2000 tainta/ha puulajista ja alueen sijainnista riippuen.

Taimia istutetaan toukokuun alusta syyskuun lopulle saakka.

Kilpailevaa kasvillisuutta voidaan poistaa raivausveitsellä, polkemalla tai muuten mekaanisesti.

Haastavissa olosuhteissa kuten entisillä peltomailla, voidaan tarvita kemiallista heinäntorjuntaa. Taimikon perkauksessa havupuuntaimien ympäriltä poistetaan niiden kasvua haittaavaa, luontaisesti syntynyttä lehtipuustoa.

Metsänistutus Uusi tuottava taimikko saadaan aikaan istuttamalla, kylvämällä tai luontaisesti.

Uudistamismenetelmä ja puulaji valitaan kasvupaikan mukaan. Valtaosa metsänuudistamisesta tehdään istuttamalla, näin erityisesti kuusivaltaisilla alueilla ja Etelä-Suomessa.

Rehevillä mailla taimikossa tarvitaan usein mekaanista heinäntorjuntaa.

Taikatyö raivaa ja harvennuttaa taimikkosi tuottokuntoon. Jos teet taimikonhoitotyön itse, opastamme sinua työn toteuttamisessa ja raivaussahan käytössä. Taimikonhoidon kustannukset ovat verotuksessa vähennettävää metsätalouden menoa.

Taikatyön taimikonhoitopalveluun kuuluvat: Taimikon varhaishoito Nuoren taimikon uhkia ovat heinät, lehtipuuvesakko ja pensaat.

Perkaus on ajankohtainen, kun lehtipuusto on havupuun taimien kokoista. Uusi Kemera-tuki mahdollistaa tuen saannin myös taimikon varhaishoitoon.

Varhaishoidon työlle voi hakea tukea, kun jäljelle jäävä taimikko on yli 70 sentin ja alle kolmen metrin mittaista.

Leave a Reply